Videa stomatologických výkonů

 

Endodontické ošetření

Endodontické ošetření znamená ošetření kořenových kanálků. Hlavním cílem je záchrana zubu před jeho případnou extrakcí, tzn. vytržením. Spočívá především v následujících úkonech:

Otevření zubní korunky, odstranění odumřelé nebo zanícené zubní dřeně, zprůchodnění, rozšíření, sterilizace a zaplnění kanálků.

Při endodontickém ošetření slouží laser k 99% redukci mikrobiálních patogenů. Rovněž dochází k dekontaminaci infikovaných postranních kanálků (apikálních ramifikací). Při jeho působení se zcela odstraňují organické substance a dosáhne se koagulace bílkovin v dentinových tubulech.

Koagulace patra

Na videu uvidíte koagulaci patra po odebrání štěpu. V měkkých tkáních se vytne tzv. fenestrum (okénko), které se následně kryje volným epiteliálním štěpem odebraným nejčastěji z tvrdého patra. Tím získáme ve vestibulu novou rohovějící gingivu.

Otevřená kyretáž

Patří mezi chirurgické metody ošetření parodontu. Přistupujeme k ní v případě, že dochází k přetrvávání středně hlubokých a hlubokých parodontálních chobotů a to i po předchozí řádně provedené iniciální terapii, nejčastěji u pacientů s výraznější a nepravidelnou resorpcí (ztrátou) alveolární kosti. Provádí se v infiltrační nebo svodné anestézii pomocí kyret a ostrých exkochleačních lžiček. Princip zákroku je podobný jako u uzavřené kyretáže, ale provádí se pod přímou kontrolou zraku po předchozí mobilizaci mukoperiostálního laloku (naříznutí dásně a odtažení laloku od povrchu zubu). Po ošetření chobotů a povrchů zubních kořenů se provádí lehká osteoplastika.

 

© 2014 Zubní ordinace MUDr. Kutáčová | Design by: RN | Valid XHTML | CSS